De Europese unie

De-Europese-unieDe Europese unie ook wel de EU genoemd bestaat op dit moment uit 28 Europese landen, die met elkaar samenwerken. De EU kwam voort uit de Europese gemeenschap van kolen en staal en uit de Europese economische gemeenschap, die destijds in 1958 werd gevormd door zes Europese landen namelijk Nederland, België, bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg. De jaren erna groeide de EU, dat kwam door de toelating van meerdere Europese landen. Maar de EU groeide ook in de zin van macht doormiddel van het uitbreiden van zeggenschap. Het verdrag van Maastricht vormde in 1993 de Europese unie zoals we die kennen. De recente aanpassing was in 2009 bij het verdrag van Lissabon dat in 2007 werd ondertekend. De EU werkt via een systeem van onafhankelijke supranationale instituten en door de lidstaten die samen besluiten nemen maar per lidstaat mogen ze hun eigen wetten beslissen. Belangrijke instituten van de Europese unie zijn: de Europese commissie, de raad van de Europese unie, de Europese raad, het Europese hof van justitie en de Europese centrale bank. Het Europees parlement wordt iedere vijf jaar gekozen door de inwoners van de Europese unie. De EU heeft interne markt ontwikkelt via een standaard rechtssysteem dat in alle lidstaten geldt. Binnen het zogenaamde schengengebied wat bestaat uit EU leden en niet EU leden, binnen die gebieden zijn er geen paspoortcontroles. De EU richt zich op het vrij bewegen van geld, diensten, personen, handel, het maken van wetten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en het aanhouden van gemeenschappelijk beleid op het gebied van handel, landbouw, visserij en regionale ontwikkeling. De Europese lidstaten wilden het handelen tussen elkaar makkelijker maken, dus kwamen ze op het idee om het zelfde munteenheid genaamd de euro  te hebben voor alle EU lidstaten. De EU lidstaten die samen deze munteenheid hebben toegepast als hun eigen munteenheid word ook wel de eurozone genoemd. Hoewel er 28 Europese landen bij de Europese unie horen hebben ze niet allemaal de euro als hun munteenheid, maar liefst 19 EU lidstaten  hebben de euro als hun munteenheid.

De geschiedenis van de Europese Unie

Na de tweede wereldoorlog wilde bepaalde Europese landen afrekenen met het nationalisme om zo nog een oorlog te voorkomen. Robert Schuman, Konrad Adenauer en Jean Monnet presenteerden in een toespraak in 1950 genaamd het Schumanplan. Een jaar later werd de Europese Gemeenschap voor kolen en staal opgericht door het tekenen van het verdrag van Parijs door België, Frankrijk, West Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland. De EGKS was zo succesvol dat in 1957 die zelfde landen in het verdrag van Rome getekend werd. De Euratom dat is een samenwerking van de toen 6 EU lidstaten op het gebied van kernenergie en de Europese Economische Gemeenschap op. In 1967 werden de drie organisaties de (EGKS, Euratom en de EEG) door het tekenen van het Fusieverdrag samengevoegd. Waarna de 6 EU lidstaten samen werkte onder de naam Europese Gemeenschappen. Deze samenwerking leidde tot de oprichting van de Commissie en de Raad van het Parlement. In 1973 werden Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland lid van de EG. Daarna werd Griekenland lid in 1981, Portugal en Spanje in 1986. In 1990 trad Oost-Duitsland  toe tot de EG en werd oost en west Duitsland samen herenigd tot 1 Duitsland. In 1995 werden Oostenrijk, Finland en Zweden lid van de EU. De Europese Unie zoals we die nu kennen werd in 1992 doormiddel van het verdrag van Maastricht opgericht. Het vormde de basis voor verdere samenwerkingen op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid, op juridisch en intern vlak, en in de vorming van de Eurozone. De verdragen van Schengen zorgden voor een Europese interne markt dat maakte de economie van Europa de grootste ter wereld. De euro werd in 2002 ingevoerd en in 2004 werden er 10 Europese landen lid van de EU dat waren: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. In 2007 kwamen Bulgarije en Roemenië erbij, waarmee het aantal EU-lidstaten op 27 kwam. Om te zorgen dat de Unie ook na deze uitbreiding goed bestuurbaar bleef, werd in 2007 het Verdrag van Lissabon getekend. Op 1 juli 2013 trad Kroatië als 28e land toe tot de EU.